Workshop & Cursussen


Het eigenlijke wezen van de mens wordt pas zichtbaar in de biografie,” (Zeylmans van Emmichhoven).

In deze SummerSchool ga je op zoek naar je het wezenlijke van een mens in de biografie. Je gaat met een biografische blik naar jezelf en de ander kijken om zo tot wijsheidsvolle inzichten te komen.  Je krijgt introducties in de biografiek, creatieve biografische werkvormen en gaat hiermee je eigen leven onderzoeken. 

 

Deze Summerschool biedt je een instrument voor (zelf) reflectie en een kader van waaruit je jezelf en de andere mens (partner, kind, collega, leerling, klant) kunt begrijpen. Dit draagt bij aan je sociale vaardigheden in je dagelijks leven.

SummerSchool 2017

- Kennis en inzicht in de antroposofische vierledigheid van de mens in samenhang met de biografie.

- Zelfinzicht en zelfkennis op het gebied van de vierledigheid.

- Praktische handvatten voor toepassing van inzichten in eigen leven en werk.

- Uitbreiding van sociale vaardigheden als luisteren en vragen stellen.

N.B  Deze Summerschool is géén verkort traject op weg naar Biografisch Coach. Het kan wel een waardevolle aanvulling, bijscholing of extra ondersteuning voor de opleiding zijn.

 

Vijf dagen met Vera G.Klein

Data    24 juli t/m 28 juli   

Tijd     10.00-16.00 uur

Prijs    €600,-- inclusief, koffie, thee, lunch en werkmateriaal

Plaats:Instituut voor Biografiek Driebergen

Folder aanvragen of direct aanmelden

Dit is een workshop van een dag voor mensen die eens met de biografiek naar hun actuele levensvraag willen kijken.

Je maakt in deze workshop een biografisch drieluik over een bepaalde gebeurtenis uit je leven en je leert hier vanuit een biografisch perspectief naar te kijken. 

Met Paula Boon of Monique Samwel

Op zondagen, met thema's uit de kringloop van het jaar. 

 

14- januari 2018   Wat doe ik met m'n voornemens?  

15-  april    2018   Wat laat ik ontluiken?

 

Tijd  : 11.00 tot 16.00 uur 
Prijs : € 95.00 inclusief koffie/thee, lunch en materiaal

online aanmelden

 


En nu ik… ruimte voor de vrouw die ik nu wil zijn!

In dit jaartraject werk je aan jouw actuele biografische vraag. Een vraag als: Past mijn leven (nog) bij mij? Ben ik op de goede weg? Wat als ik verander?

Je staat al schrijvend, vertellend en tekenend stil bij waar je vandaan komt, wie je bent, waar je verlangen naar uitgaat, wat jouw richting is en je mogelijkheden zijn.
9 dinsdagen met Vera G. Klein en Rosalind Veltman

 

Data:

2018 18-09, 23-10, 13-11, 11-12, 

2019 15-01, 12-02, 12-03, 16-04, 18-06
 

Tijd: 10.00 -16.00

Prijs : € 1050,00
Maximaal 10 deelnemers
Plaats: Instituut voor Biografiek, Driebergen

online aanmelden

In deze jaarcursus ga je op zoek naar betekenisvolle verbanden tussen de gebeurtenissen in je leven. 

Je krijgt de theorie, inspiratie, en werkvormen aangeboden waarmee je eigen levensloop verkent, opdat je je zinvolle samenhangen in je levenservaringen kunt ontdekken. 

 

10 maandagen met Josien de Vries 

Data  2018:  (gewijzigde data)

22-01, 19-02, 05-03, 26-03, 16-04, 28-05, 25-06, 10-09, 05-11, 03-12

Tijd:  10.00 -16.00 uur

Prijs: € 975,00 inclusief koffie, thee en lunch

Plaats: Instituut voor Biografiek

online aanmelden

alt

In deze cursus maak je kennis met de biografiek. Je leert de archetypische levensloop in de zevenjaars-fasen kennen en je gaat hier direct mee aan de slag: terugkijken en vooruitblikken op je eigen levensloop. Je krijgt creatieve onderzoeksopdrachten aangeboden, waarmee je levenservaringen in kaart brengt. Hierdoor kun je “je rode draad” gaan vinden.

 

Zeven woensdagochtenden met Leo Beth

Data  2018

07-03, 14-03,21-03, 28-03, 04-04, 11-04, 18-04

Tijd   10.00-13.00 uur

Prijs  zakelijk € 795.    

          privé     € 495,-      

Groepgrootte: ca. 4 -8 deelnemers

online aanmelden

 

alt

In het Autobiografisch schrijven onderzoek je je leven door te schrijven. Tijdens een bijeenkomst krijgt je verschillende schrijf-opdrachten over onderwerpen uit je levensloop. Met het schrijven geef je woorden aan de innerlijke belevingen en wat op papier verschijnt verwondert vaak. Dit mag ook worden voorgelezen. Dit brengt herkenning, maar legt ook de verschillen bloot. Het voorlezen ondersteunt bij het inzicht krijgen in- en het gaan onderkennen van de eigen levensthema's. Dit kan een belangrijke stap zijn in het accepteren van het eigen leven.

 

Kenmerkend fenomeen tijdens het autobiografisch schrijven is dat iedere gebeurtenis een unieke ervaring is, maar ook de essentie bloot legt. In het korte-verhaal komt het wezenlijke tevoorschijn. Het als bij een hologram; ieder klein deel van een hologram ziet er uit als het grote geheel. Zo draagt iedere herinnering in het klein de thematiek van ons leven. 

 

Kom autobiografisch schrijven met Yvonne Meesters! en schrijf het Verhaal van je leven 

 

 


In deze jaarcursus ben je schrijvend met je leven bezig.

Tijdens het autobiografisch schrijven beschrijf je herinneringen door alle levensfasen heen, van je vroegste jeugd tot nu toe.

De schrijfopdrachten nodigen je uit de verschillende onderwerpen feitelijk en zintuiglijk te beschrijven, waardoor de beelden helder en sprekend worden. Ook zijn er opdrachten om vanuit een ander perspectief te schrijven, wat de verbanden tussen de levensgebeurtenissen zichtbaar maakt.

Een jaarcursus van 10 dinsdagen met Yvonne Meesters

 

Data seizoen 2018-2019 worden binnenkort bekend gemaakt
Tijd: 10.00 tot 16.00 uur
Prijs: € 1050,- inclusief koffie, thee en lunch
Plaats: Instituut voor Biografiek, Driebergen

online aanmelden

 

alt

De Proeverij is speciaal voor mensen die kennis willen maken met het Autobiografisch Schrijven, en voor hen die een jaarcursus Autobiografisch Schrijven, of de opleiding Autobiografisch Schrijfcoach overwegen. In de Proeverij krijg je allerlei opdrachten en kun je de kenmerkende stijl van werken en het effect ervan ervaren; proeven of het smaakt naar meer....

Je leven is een kunstwerk; ontdek het al schrijvend.

 

Vijf ochtenden met Marjon Vijn

Data 2018: 24-05; 31-05; 07-06; 14-06;21-06

Tijd: 10.00 -13.00 uur

Prijs: € 250.00 inclusief Koffie en thee.

 

 


Met de master aan het werk om de master in jezelf te voeden!

 

Tijdens een Masterclass ga je onder de bezielende leiding van een 'master in de biografiek' aan het werk. Je krijgt verdieping en uitbreiding van bekende thema’s en vaardigheden of nieuwe kennis en inzichten.

 

Het Instituut voor Biografiek nodigt voor een  Masterclass mensen (uit binnen- en buitenland) uit die een eigen specialiteit brengen. Het zijn mensen die zich hebben toegelegd op een speciaal onderdeel van de biografiek. Ze hebben dat uitgediept met eigen onderzoek en kunnen dit illustreren met voorbeelden uit de praktijk.

 

De Masterclass is bedoeld voor mensen die zijn afgestudeerd als biografisch coach, autobiografisch schrijfcoach, ouderschapscoach, of die daarvoor in opleiding zijn.

 

Masterclasses in 2018

 

Rinke Visser  zaterdag 26 mei 2018

Rinke Visser (1939 Friesland) Is een van de grondleggers van het Instituut voor Biografiek en is verbonden met de oorsprong van het biografiewerk. De laatste jaren geeft hij wereldwijd cursussen en Masterclasses.  

 

In zijn Masterclass wil Rinke Visser een venster openen naar de spirituele achtergronden van de mens, in een actieve gezamenlijke zoektocht. Met open bewustzijn kan ieder vanuit eigen ervaring en beleving tot nieuwe inzichten komen. Deze inspiratie kan in het eigen werk met concrete mensen in concrete situaties steeds weer aangeboord worden.

 

Zaterdag 26 mei van 10.00 tot 17.00  
€ 165, 00 inclusief koffie, thee en lunch

 

Direct aanmelden

 

Orna Ben Dor (Israël) vrijdag 7 & zaterdag 8 september 2018